Weer naar de overkant

Vandaag is de eerste koppel schapen naar de overkant van de Rijn gegaan. De ooilammeren zijn naar een wei gegaan aan de Rijnbandijk (over Lexkesveer, en dan rechts). Afgelopen winter stond het hier nog helemaal onder water, zoals je op de foto kunt zien (gemaakt op 16 januari 2011).

Wichert Koopman, de melkveehouder in Randwijk waar we ’s winters de schapen stallen en waar we veel mee samenwerken, pacht grond van Het Geldersch Landschap, en die grond is prima geschikt voor schapen.