Kleinigheidjes – kleine geitjes

Jullie weten dat we sinds afgelopen zomer drie geitjes en een bokje hebben. De bedoeling was dat ze mee zouden lopen met de kudde, maar dat bleek geen succes. Het zijn ware ontsnappingskunstenaars, en de schapen volgden. Dus de geitjes mochten weer naar huis.

Maar goed, op stal stond de bok bij de rammen, en de geitjes in een hokje ernaast. Ook hier lieten ze zich weer van hun ondernemende kant zien, want ze ontsnapten nog wel eens.

Op een gegeven moment bleek dat niet zonder gevolgen gebleven. Ineens liep er een geitenlammetje bij een van de geitjes! En twee weken later bij de tweede nog eentje! En nog een paar dagen later een tweeling bij de derde! Nou zijn schapenlammetjes schattig, maar geitenlammetjes zijn zo mogelijk nóg schattiger!