Naar het Binnenveld

Vandaag vertrekken de schapen naar het Binnenveld. De ene helft van het koppel gaat de bermen van het fietspad langs de Grift begrazen. De andere helft gaat naar het perceel dat we pachten van Staatsbosbeheer aan de Zuidelijke Meentsteeg, de reeënwei noemen we dat. Zie ook Waar staan de schapen?