Leverbot

Voor de schapen is het geen goede week. Twee verdronken en twee dood aan leverbot. Dat is een akelige parasiet die overgebracht wordt door een onooglijk slakje, vooral in natte percelen. Nog een reden om snel van die wetland in het Binnenveld af te gaan. Clemens gaat morgen alle dieren die daar gelopen hebben behandelen, in de hoop dat er niet nog meer aan bezwijken. Vreselijk, als een mooie gezonde drachtige ooi plotseling doodgaat aan een verbloedende lever. Een harde leerschool, die werkelijkheid.