Blaten in Bemmel

We werken bij onze begrazingsopdrachten veel samen met Ronald Wijlhuizen uit Angeren. Die vroeg of we voor hem nog een stadspark wilden begrazen in Bemmel, en dat kwam ons eigenlijk wel mooi uit. En dan niet de kleine kudde van Jeroen (die daar al in de buurt op de Huissensedijk loopt), maar de grote kudde.

Dus zijn de schapen een dag of tien geleden op een vrachtwagen geladen. Volgende week komen ze weer de Rijn over en gaan ze grazen in Renkum.