Nieuw project: Lizard Lane

Vlakbij de Vliegbasis Soesterberg ligt Lizard Lane, een strook open landschap onder een hoogspanningsleiding, in beheer bij Vitens. We hadden al eens geïnformeerd of ze daar geen schapenbegrazing wilden, want ze willen het omvormen tot ‘een hoogwaardige heidecorridor’. En zoals iedereen weet: heide is ontstaan door begrazing met schapen, dus de beste manier om heide te beheren is – je raadt het al – met schapen. Maar het zag ernaar uit dat ze een andere kudde op het oog hadden, dus we hadden het al uit ons hoofd gezet.

Maar vorige maand belden ze ineens. De beheerder vond het toch eigenlijk idioot om een kudde van elders per vrachtwagen te laten komen, terwijl er in de directe omgeving een kudde rondloopt (wij dus). Dus of we niet toch deze zomer en dit najaar willen komen begrazen. Natuurlijk! Even puzzelen met het begrazingsschema, en dan lopen de schapen half juli een week lang op Lizard Lane, en van de herfst nog een keer!