Mest naar de graanakkers op de Eng

Eind juli is de mest uit onze stal (schitterende vaste stalmest met stro erdoor) naar diverse akkers op de Wageningse Eng gegaan. Daar wordt dan volgende seizoen weer graan op verbouwd.  Mooi om dat zo lokaal te kunnen afzetten.

De loonwerker kwam met een grote shovel (die net niet in de stal paste) en een minishovel, die onze Tijmen mocht bedienen. Tijmen schepte de mest op naar een plek waar de loonwerker erbij kon. Die legde het op een hoop op het erf. De trekker met mestkar reed heen en weer van ons erf om de boel op te halen naar de Eng om het gelijk te verspreiden. Dat was een pittige klus, bij temperaturen van ver boven de 35 graden! Die trekker en grote shovel hebben airco, maar Tijmen zat in de hitte.

Hier nog links naar twee filmpjes:
Filmpje Tijmen die mest schept met de minishovel
Filmpje onze mest op de graanakker