Hekken weer goed sluiten op de dijk

Na een verblijf in het Binnenveld, staan er nu weer schapen op de dijk. Door de overvloedige regen van de afgelopen tijd is het gras gelukkig weer gaan groeien.

De ramlammeren zijn groot genoeg en gespeend (bij hun moeders weggehaald). Ze staan nu deels bij Holleman (het huis met de kalkoenen) en deels op Rustenburg aan de woonwijkkant. Het zijn dus jonge mannetjes (rammetjes) die jongemannetjesgedrag vertonen. Ze duwen elkaar en stoten soms met de koppen tegen elkaar. Ze kunnen dat een enkele keer ook doen tegen mensen. Gewoon doorlopen over de trap is de beste remedie.  Omdat het een kleiner groepje is, kunnen ze hier wel even blijven.

We hopen dat de bewoners weer de honden aan de lijn willen doen als ze over de trap door het dijkvak lopen, en dat iedereen goed wil opletten of het hek dichtzit.