Begrazen

Wij verdienen een deel van ons inkomen door de schapen in te zetten voor begrazingsopdrachten. Zo begrazen we nu voor het tweede jaar de bermen van het fietspad langs de Grift. Het betreft het zuidelijk deel tussen de Cuneraweg en de Zijdvang.

Ook voor Natuurmonumenten zijn we al voor het tweede jaar aan de slag. Vorig jaar begraasden we een voormalig landbouwperceel in Oud Reemst. Dit jaar hebben de schapen de taluds van de Heelsumse Beek begraasd. Klik hier voor foto’s.