Spannende plannen voor een stadsboerderij op de Eng

We zijn na al die jaren antikraak al een tijd op zoek naar een permanente locatie. Inmiddels hebben we een serieus plan voor een stadsboerderij op de Eng, op de vrijkomende locatie van de korfbalvereniging KVW op de Dolderstraat (voorheen Vada). Met een schapenstal (uiteraard), een theeschenkerij, een wolatelier met workshopruimte, een streekwinkeltje met producten van de Eng (ook pluktuinen, wijngaard, volkstuintjes e.d.), een expo over de Eng, een minicamping, een groen klaslokaal, een dienstwoning en natuurlijk daaromheen een mooi landschappelijk ingepast erf met een natuurspeeltuintje, dierenweitjes, een educatieve moestuin/bloementuin, akkertjes met graan en tabak (waar de Eng vroeger vol mee stond). De stal zou ook de vorm van een tabaksschuur kunnen hebben. Op de Eng stonden vroeger wel meer dan 70 tabaksschuren en er is er niet eentje over. Het zou mooi zijn iets van die historie terug te brengen. Onze werktitel: Boerderij op de Eng!

plannen voor een stadsboerderij op de Dolderstraat
Hier de locatie op de Dolderstraat vanaf de Diedenweg gezien, met de kantine in beeld, erachter ligt een kunstgrasveld. Het veld ervoor is van de gemeente; de korfbalclub pacht dit, en ook wij hopen dit te kunnen pachten.

Hoe het zo kwam
Het begon afgelopen voorjaar, toen Herman Agricola bij ons langskwam. Hij is bestuurslid van de Stichting Wageningse Eng (SWE), die als onafhankelijk stichting de natuur, cultuur en het landschap van de Eng beschermt en bevordert. De gemeente had de SWE gevraagd mee te denken over die locatie, Daar kun je natuurlijk wat villa’s neerzetten in plaats van dat kantinegebouw, maar het is ook een mooie kans om iets te doen waar de Eng iets aan heeft. Een stadsboerderij bijvoorbeeld, waar bezoekers komen, het boerenleven opsnuiven, iets leren over de Eng, een kopje koffie kunnen drinken. Zoiets.

Herman dacht toen gelukkig aan ons, omdat hij wist dat wij op zoek waren, en dit misschien wel leuk zouden vinden. Dat had hij goed ingeschat! Wij zijn samen met hem bij de locatie gaan kijken. Vervolgens hebben we in de zomer ons plan geschreven. Vlak na de vakantie zijn we daarmee samen met Ronald Lanters (voorzitter SWE) naar wethouder Termaat gegaan, die erg enthousiast was. Alleen die dienstwoning, dat was een puntje, want er is eigenlijk een nullijnbeleid voor nieuwe bewoning op de Eng. Als de provincie, het Wageningse college van B&W en de gemeenteraad hier een soort van voorlopige toestemming voor geven (in dat proces zitten we nu), kunnen we daarna van start gaan met het indienen van echte plannen.

En nu?
Hoe die plannen er concreet uit gaan zien, hangt nog van allerlei factoren af. Wat mag er allemaal qua milieu, bestemming, vergunningen? Hoeveel gaat de korfbalvereniging vragen voor gebouw en terrein? Hoe kunnen we het financieren (zelf kopen/bouwen, door een stichting laten kopen en pachten, dat de gemeente het koopt en wij pachten)? Crowdfunding lijkt een reële optie, omdat we tot nu toe zulke enthousiaste reacties krijgen, dus we denken dat er vast mensen te vinden zijn die hierin zouden willen investeren. Binnenkort hebben we een gesprek met een financieel adviseur die ons raad kan geven over de constructie en de financiering. Ook moeten we samen met de architect bedenken wat het beste is: het huidige gebouw laten staan en er een stal+dienstwoning bijbouwen, of het oude gebouw (uit 1974) slopen en er een geheel nieuw gebouw neerzetten (in de vorm van een tabaksschuur dus).

Niet alleen
We gaan het natuurlijk niet alleen doen. De SWE staat vierkant achter ons, en dat is super. De wethouder is enthousiast. Er is iemand die een groene BSO wil beginnen, wat heel mooi in de stadsboerderij zou passen. We praten met mensen die aan de slag willen met zorg om te zien of dat een optie is. En we zijn in gesprek met middelbare school Pantarijn die ideeën heeft om leerlingen (van VMBO tot VWO) in bijvoorbeeld het derde leerjaar af en toe een week op een boerderij te laten werken. Dit idee is nog zeer pril en voorwaardelijk, maar het idee is interessant en zou goed bij de stadsboerderij passen.

Lange adem
Uiteraard is dit niet direct een oplossing voor ons acute huisvestingsprobleem. Want de korfbalvereniging gaat pas begin 2018 naar hun nieuwe locatie. En dan zouden we nog moeten bouwen (en wellicht eerst slopen). En of we alle vergunningen voor die tijd rond hebben, is natuurlijk zeeeer de vraag (zeer onwaarschijnlijk zeg maar). Dus het vraagt nog wel een lange adem, maar we gaan ervoor!

Meedenken?
We gaan deze winter een soort denktank organiseren met mensen die er verstand van hebben. We hebben al contact met mensen op het gebied van stadslandbouw. Ook zullen we uiteraard onze contacten op gebied van zorg en educatie daarbij vragen, en onze architect. Denk je dat je ook iets waardevols in te brengen hebt (op het gebied van milieuwetgeving, sloop, bouw, horeca, landschapsarchitectuur) en wil je op vrijwillige basis een paar keer een avond meedenken? Bel of mail me dan. We maken dan graag een keer kennis, om te zien hoe we de denktank optimaal kunnen samenstellen: Marjel, 06-40349079, grebbeveld@gmail.com.

We houden jullie natuurlijk op de hoogte van de voortgang!